แน่นอนว่าเราทุกคนต่างต้องเคยได้ยินเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงกันมาบ้างแล้ว แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังคงสงสัยและไม่เข้าใจว่าจริง ๆ แล้วสิ่งที่เราเรียกว่า “ชีวิตที่พอเพียงและพอดี” นั้นเป็นแบบไหน และต้องใช้ชีวิตอย่างไรวันนี้ เราลองมาดูกันว่า “ความพอดี” คืออะไรและจะนำไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของเราได้อย่างไรบ้าง กับหลักแห่งความพอดีทั้ง 5 ข้อ

1.ความพอดีทางด้านจิตใจ หรือความรู้สึกพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น รู้จักความต้องการที่แท้จริง เมื่อเราเกิดความรู้สึกพอดีที่หัวใจแล้ว เราก็จะรู้จักการรักตัวเองอย่างถูกวิธี จากนั้นก็จะรู้จักการแบ่งปันความรักนั้นให้ผู้อื่นด้วย

 

2.ความพอดีทางด้านสังคม คือความเข้าใจในการใช้ชีวิตเพื่ออยู่ร่วมกับกับผู้อื่นอย่างเป็นสุข แบบไม่เบียดเบียนแต่เป็นในลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกันและกันเราจึงต้องรู้จักถามใจตัวเองว่า สิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้น เป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆ หรือเป็นเพราะความคาดหวังของคนรอบข้าง และประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้มีผลดีอะไรต่อตัวเรา เลย ถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่าชีวิตของเราไม่ได้เดินอยู่บนพื้นฐานของความพอดี

 

3.ความพอดีทางด้านเศรษฐกิจ หรือเรียกง่าย ๆ ว่าการใช้ชีวิตอย่างพออยู่พอกิน ใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งที่หามาได้ เพื่อให้เกิดความสมดุลของรายรับและรายจ่าย เราควรยอมรับความเป็นจริง ไม่เปรียบเทียบ และมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่

 

4.ความพอดีทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ คือการรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม ไม่ฟุ่มเฟือย เช่นการใช้กระดาษให้คุ้มค่า หรือการใช้น้ำและไฟอย่างพอดี นอกจากจะช่วยประหยัดแล้ว ยังเป็นมิตรต่อโลกอีกด้วย

5.ความพอดีทางด้านเทคโนโลยี อย่างเช่นการปรับตัวให้เข้ากับการพัฒนาของยุคสมัย แต่ต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด และใช้ในทางที่ถูกต้อง รวมถึงถูกที่และถูกเวลาด้วย

จากเรื่องราวทั้งหมดของความพอดีที่เราได้ยกตัวอย่างมาให้ดูกันในวันนี้ ก็อาจจะเรียกได้ว่าชีวิตที่พอดีและพอเพียงนั้นเกิดขึ้นมาจากแนวคิดการใช้ชีวิตให้อยู่บนทางสายกลาง  รู้อย่างนี้แล้วเรามาเปลี่ยนชีวิตที่ไม่พอดีให้มาเป็นชีวิตที่สมดุลบนความพอเพียงไปด้วยกันตั้งแต่วันนี้เลยดีกว่า